• รายงานเครดิตบูโร (NCB) คือรายงานประวัติเครดิตของคุณ คุณสามารถขอรายงานเครดิตบูโรได้ที่ ลิ้งค์ นี้โดยมีค่าธรรมเนียม 100-150 บาทค่ะ
  • ทางแอสไพร์มีความจำเป็นที่จะต้องขอรายงานเครดิตบูโรในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของคุณค่ะ