ผู้ค้ำประกันคือ บุคคลหนึ่งที่ยอมรับที่จะชำระหนี้แทนอีกบุคคลหากผู้กู้ผิดนัดชำระกับทางบริษัทแอสไพร์ค่ะ กรุณาตรวจสอบว่าผู้ค้ำประกันรับทราบและยินยอม ผลลัพธ์ของการผิดนัดชำระหนี้ก่อนจะเซ็นค้ำประกันค่ะ โปรดทราบว่าผู้คำประกันไม่สามารถเป็นคู่สมรสของผู้กู้ได้ค่ะ โดยทางแอสไพร์แนะนำให้ผู้ค้ำประกันคือผู้ถือหุ้นอีกท่านค่ะ