• ยอดค้างชำระ: ขึ้นอยู่กับยอดค้างชำระ จำนวนงวดค้างชำระ คุณอาจจะได้รับวงเงินสินเชื่อกับเราค่ะ โดยเราจะขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มสรุปภาระหนี้เข้ามาในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อค่ะ


  • การดำเนินคดี:  คุณอาจจะได้รับวงเงินสินเชื่อกับเราหากคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินคดีของคุณสิ้นสุดแล้วค่ะ โดยทางแอสไพร์จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลค่ะ