คลิกที่ "เพิ่มวงเงิน" ใน Dashboard ของคุณ คุณสามารถให้จ้อมูลดังนี้

1. การเพิ่ม bank statement โดยคลิกที่ logo ของธนาคารที่คุณใช้
2. การแสดงธุรกรรมจากธุรกิจของคุณโดยการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น LAZADA, Shopify, หรือ program บัญชีอื่นๆ
3. การอัพโหลดข้อมูล credit scoring
4. การเพิ่มผู้ค้ำประกัน


ถึงแม้ว่าจะยังมีหลายปัจจัยอื่นที่สามารถนำมาพิจารณาศักยภาพของธุรกิจของคุณ แต่โดยทั่วไปแล้วหากธุรกรรมทางธุรกิจของคุณมีศักยภาพในการเติบโต คุณจะมีโอกาสสูงในการขยายวงเงินสินเชื่อ

สำหรับลูกเค้าปัจจุบัน ถ้าคุณมีวินัยชำระเงินคืนตามกำหนด คุณจะมีโอกาสในการได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกด้วย