• ดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที 1% และมีค่าดำเนินการ 2-8.8% ของยอดเบิกถอน โดยดอกเบี้ยและค่าดำเนินการของคุณขึ้นอยู่กับการพิจารณาวงเงินของเราค่ะ