• การเบิกถอนครั้งแรกของคุณจะต้องผ่อนชำระใน 6 งวด


  • โดยวันที่ต้องชำระเข้ามาจะอ้างอิง วันที่คุณทำการเบิกถอนครั้งแรก โดยคุณจะต้องชำระยอดค้างชำระเข้ามาในวันที่เดิมทุกเดือนค่ะ

  • ตารางการชำระครั้งต่อไปอาจเป็น 7 หรือ 8 เดือน ขึ้นอยู่กับวันที่คุณได้ทำการเบิกถอนค่ะ คุณจะสามารถตรวจสอบตารางผ่อนชำระทุกครั้งก่อนที่คุณจะทำการเบิกถอนค่ะ

  • หากคุณต้องการวงเงินสินเชื่อในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น คุณสามารถชำระยอดทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องชำระดอกเบี้ย หรือค่าดำเนินการค่ะ