กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจทั่วไป

 1. บุคคล ทะเบียนการค้า บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีการดำเนินการ หรือจดทะเบียนแล้วเกิน 6 เดือนขึ้นไป
 2. ตั้งอยู่ใน กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, ระยอง  ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ราชบุรี นครปฐม, สุพรรณบุรี, อยุธยา, สระบุรี, อ่างทอง, นครนายก, ภูเก็ต
 3. คุณต้องไม่ดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
  3.1 ธุรกิจจัดนำเที่ยว (ทัวร์)
  3.2 ธุรกิจเกษตรกรรม
  3.3 ธุรกิจขายของมือสอง
  3.4 ธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์)
  3.5 ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
  3.6 ธุรกิจค้าอาวุธ
 4. อายุผู้สมัคร 25 - 60 ปี