• Nếu bạn muốn yêu cầu đánh giá lại hạn mức tín dụng của mình, bạn sẽ cần đợi ít nhất 3 tháng kể từ ngày phê duyệt hạn mức cuối cùng.


 • Chúng tôi sẽ yêu cầu các tài liệu sau:

  • Sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất
  • Báo cáo tín dụng cập nhật mới nhất • Bạn có thể cải thiện cơ hội tăng hạn mức mua hàng của mình bằng cách:
  • Thêm người bảo lãnh

  • Kết nối tài khoản của bạn với nhiều phần mềm được tích hợp hơn (ví dụ: Shopify, Lazada, Xero)

  • Thanh toán nhanh chóng, đúng hạn


 • Bạn có thể yêu cầu đánh giá lại thông qua nhân viên quan hệ khách hàng hoặc liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng qua email, Zalo hoặc tin nhắn.