• Đừng lo lắng, những điều này đôi khi xảy ra. Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Bạn có thể thanh toán càng sớm càng tốt qua internet banking hoặc séc tiền gửi. Để xem số tiền đến hạn, vui lòng truy cập bảng điều khiển Acquireme của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp.

  • Xin lưu ý rằng các khoản thanh toán bị bỏ lỡ sẽ phát sinh phí trễ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên liên hệ với một trong các nhân viên của chúng tôi để thông báo và duy trì liên lạc cởi mở với chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt xem xét và làm việc trên một số giải pháp thay thế có thể giúp công ty của bạn.