Với tài khoản Aspire, bạn có thể:

  • Bổ sung nguồn vốn lưu động ngắn hạn
  • Thanh toán nhanh chóng cho nhà cung cấp
  • Thanh toán lãi suất linh hoạt

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi tại +8432 356 213 trong giờ làm việc.