Đừng lo.


Trên trang nhập mã PIN, bạn có thể click vào nút "Quên mã PIN?". Sau đó bạn sẽ nhận một OTP về email để reset mã PIN của mình.

Nếu bạn vẫn chưa thể đăng nhập, liên hệ chúng tôi tại đây hoặc qua số điện thoại +8432 356 213 trong giờ làm việc.