Quá trình đăng ký của chúng tôi rất đơn giản và dễ dàng.

  • Không cần chứng từ nếu bạn đăng ký qua MyInfo
  • Bạn sẽ chỉ cần tải lên một bản sao của tài liệu ID của mình (mặt trước và mặt sau) nếu bạn đăng ký thủ công


Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn!

Nếu muốn biết thêm thông tin trước khi tiếp tục, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây hoặc gọi cho chúng tôi theo số +8432 356 213 trong giờ làm việc.