Để kiểm tra trạng thái của Đơn đăng ký Hạn mức Tín dụng của bạn:

  • Đăng nhập vào tài khoản Aspire của bạn
  • Chọn "Tín dụng" trong thanh bên trái
  • Bạn có thể xem trạng thái mới nhất của đơn đăng ký của mình.

Nếu có câu hỏi, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây và chúng tôi sẽ yêu cầu nhóm tư vấn tín dụng gọi lại cho bạn.