Hạn mức tín dụng

Tôi có thể nhận được hạn mức nếu có dự nợ/cáo buộc tín dụng không?
Dư nợ: Tùy thuộc vào bản chất của khoản vay của bạn (số tiền vay, số lần trả nợ còn lại, v.v.), bạn có thể hoặc không thể đủ điều kiện để nhận hạng mức mua...
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:23 PM
Tôi có thể thanh toán sớm trên số dư khả dụng?
Bạn có thể thanh toán sớm bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ giảm mọi khoản phí còn lại. Không có phí phạt thanh toán sớm.
Tue, 16 Tháng 6, 2020 at 3:13 PM
Nếu tôi lỡ một kỳ thanh toán thì sao?
Đừng lo lắng, những điều này đôi khi xảy ra. Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Bạn có thể thanh toán càng sớm c...
Tue, 16 Tháng 6, 2020 at 3:17 PM
Làm thể nào tôi có thể có được hạn mức tín dụng cao hơn?
Nếu bạn muốn yêu cầu đánh giá lại hạn mức tín dụng của mình, bạn sẽ cần đợi ít nhất 3 tháng kể từ ngày phê duyệt hạn mức cuối cùng. Chúng tôi sẽ yêu cầ...
Thu, 18 Tháng 6, 2020 at 2:33 PM
Các chi phí được xác định như thế nào?
Lãi suất của chúng tôi bắt đầu từ 1.2% mỗi tháng trên số tiền đã giải ngân. Lãi suất sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính doanh nghiệp của bạn. Không có...
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:16 PM
Điều khoản thanh toán cho từng đợt giải ngân là gì?
Ngày bạn thực hiện lần giải ngân sẽ là ngày bắt đầu tính lãi cho Aspire, tức là số tiền cần thanh toán của bạn sẽ được tính theo số ngày và bạn cần thanh t...
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:12 PM
Hạn mức tín dụng tôi được cấp sẽ kéo dài bao lâu?
Theo hợp đồng, hiệu lực của hạn mức tín dụng tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi. Chính sách nội bộ của chúng tôi là tiến hành đánh giá tín dụng sau 6 ...
Thu, 18 Tháng 6, 2020 at 2:31 PM
Người bảo lãnh là gì?
Bất cứ ai đồng ý làm người bảo lãnh đều hứa sẽ hoàn trả khoản vay do Aspire cung cấp nếu doanh nghiệp không trả được khoản tiền này. Vui lòng đảm bảo rằng b...
Thu, 18 Tháng 6, 2020 at 2:29 PM
Báo cáo tín dụng là gì?
Báo cáo tín dụng là báo cáo ghi nhận lịch sử thanh toán tín dụng của bạn
Thu, 18 Tháng 6, 2020 at 2:28 PM
Các tiêu chí để yêu cầu hạn mức tín dụng?
Dưới đây là các tiêu chỉ để yêu cầu hạn mức mua hàng: Doanh nghiệp là Công ty tư nhân hoặc TNHH Người đăng ký phải là Giám đốc doanh nghiệp Giám đốc (và...
Thu, 18 Tháng 6, 2020 at 2:28 PM